Ranitidina

Posología

4 - 8 mg/kg/día.

Cada 12 h.

Adultos: 150 - 450 mg/día.

Nombre comercial Presentación comercial
Ranitidina Solución oral 15 mg/ml, csp. 25 ml (Formula magistral) (*) Solución 15 mg/ml
RANITIDINA genérico / ZANTAC Comprimidos 150, 300 mg
ZANTAC Solución inyectable 10 mg/ml
Comentarios adicionales

DMx 300 mg/día (niños).  6 g/día (S.Zollinger-Ellison).

(*) Duración: 7 días. Antiácido de segunda elección en pediatría.

Última actualización